Produkt

Tillbehör - Aktiva probar

H2000 PLUS tillbehör

Aktiva probar

AP29 - Samplingsprob

Samplingsprob AP29 utför automatisk provtagning från testkammare eller testklämma. Proben är designad för att enkelt integreras i automatiska testsystem och för att klara en mycket krävande industriell miljö. Den hanterar också automatiska kalibreringar och är försedd med en sköljfunktion som aktiveras för att minimera återhämtningstiden vid stora läckage.


AP55 - Snifferprob

Snifferprob AP55 är utvecklat för tillfällen då man vill mäta läckstorlekar direkt på läckstället. AP55 är en aktiv prob som suger provluften förbi sensorn. Tack vare en probförlängare som placeras på handprobens spets, kan man även nå svåråtkomliga ställen. AP55 möjliggör både lokalisering och mätning av läckor vid samma tillfälle.


AP57 - Ridåprob

Ridåprob AP57 är utvecklat för att enkelt hitta läckor i slutna utrymmen såsom till exempel apparatskåp, motorrum, flygplan och båtar, där förhöjd bakgrundsnivå av spårgas kan "maskera" läckor. Ett unikt motflöde av luft tillser att bakgrundskoncentrationer av spårgas inte påverkar sensorn och möjliggör effektiv läcksökning där andra metoder inte fungerar.


 

Läs mer om vätgasmetoden på www.sensistor.se

H2000 PLUS tillbehör

Dokumentation :

Download now Ladda hem broschyr Ladda hem
Request a quotation Skicka en förfrågan Skicka

Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices