Support & Service

Säkerhetsformulär

Säkerhetsformulär

När du skickar din utrustning till oss kommer den att demonteras och rengöras av en auktoriserad tekniker. Vi kräver att kunden fyller i och lämnar ett säkerhetsformulär (formuläret kan laddas ner från länken bredvid). Detta för att hindra den hälsorisk som kan uppstå när personalen tar emot, demonterar eller reparerar potentiellt förorenade produkter.
Utrustning som lämnas in utan det ifyllda formuläret kommer att returneras till kund obearbetad.
Utrustningen som levereras till oss måste vara tömd på vätskor och andra rester samt paketerad på lämpligt sätt. Har giftiga eller koppargaser använts, ska produktens inlopp och utlopp förses med metalliska lufttäta blindflänsar. 
  

Fyll i säkerhetsformuläret, skriv ut och sätt den utanpå emballaget på produkten som ska servas. Skicka till närmaste serviceanläggning.


Notera:
Föroreningar kan vara av följande slag:

Kemiska: Fara för hälsan, risk för explosion, brand, risk för miljön. Ange den kemiska formeln och namn på gaser eller ämnen som har varit i kontakt med utrustningen (pump eller detektor).

Biologiska: patogena bakterier, mikroorganismer (bakterier, virus, etc.) klasserna 1 till 4 och grupp E. Vi kan för närvarande inte hantera föroreningar av detta slag. Om din utrustning har förorenats på detta sätt, kontakta oss så att vi kan hitta en lösning tillsammans.

Radioaktiva: Kontakta oss i detta fall.

Kopparkontaminerade: Koppar som bildas i sputtrings- eller etsningsprocesser betraktas som giftig i vissa halvledareprocesser.

Om kunden - efter inspektion och offert – tackar nej till reparation, kommer han att bli fakturerad en avgift som täcker sanering, demontering och rengöring av produkt samt kostnader för utvärdering.

Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices