Support & Service

WEEE och RoHS

Alcatel Vacuum Technology informerar om RoHS och WEEE direktiven

WEEE och RoHS


WEEE-direktivet:

Målet med WEEE-direktivet n°2002/96/CE är att förbättra återvinningen av elektroniskt material och uppmana tillverkare att utveckla produkter med detta i åtanke.

Adixenprodukter såsom läcksökare, givare och mätinstrument faller alla inom WEEE-direktivet.

Alcatel Vacuum Technology erbjuder service för uppsamling och återvinning av använd elektronik.

Tillverkarens skyldighet att ta tillbaks sådant material gäller endast originaldelar som inte är modifierade.


RoHS-direktivet:

RoHS-direktivet verkar för att minska användandet av vissa substanser (bly, kvicksilver, kadmium, hexavalent krom, PBDE och PBE), vanligtvis använda i elektronisk utrustning.

Adixenprodukterna faller ej inom ramet för RoHS-direktivet, men eftersom vi värnar om miljön så har flera åtgärder redan gjorts.

• Inventering av all utrustning som innehåller dessa substanser
• Åtgärder för att minska användandet av dessa substanser
• Utvärdering av nya material

Alla Adixenprodukter följer RoHS sedan December 2007


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices