Vätgasmetoden

Gasen / Vätgas

Vätgas

Gasen / Vätgas

Väte är faktiskt det lättaste elementet i universum och vätgas den lättaste gasen av alla. Vätgasmolekylerna rör sig mycket snabbare än någon annan molekyl och tar sig därför ut genom läckage lättare än andra ämnen. Dessutom sprider sig vätgasen snabbare än andra spårgaser. Därmed får man mindre problem med störningar från kvarliggande gas vid läcksökning.

Om du oroar dig för förhöjda halter av bakgrundsgas skall du prova vätgas (5%) som spårgas. Det är dessutom den billigaste spårgasen.

En del läckor är så stora att de kan ses eller höras, medan andra är så små att det behövs ett vakuumsystem för att detektera dem. De flesta läckor ligger mellan dessa två extremer och kan detekteras med hjälp av vätgasläcksökning.

Vätgas har en del unika egenskaper som gör den en utmärkt spårgas i läcksökningssammanhang:

  • Lättast av alla molekyler
  • Låg bakgrund i luft (0.5 ppm)
  • Miljövänlig och är en förnyelsebar naturresurs
  • Billig
  • Ej brännbar (när utspädd 5% i kvävgas)
  • Ej giftig - ej korrosiv 

Använd aldrig ren vätgas som spårgas. Vi rekommanderar en, industriell standardgasblandning innehållande 5% vätgas i kvävgas. Blandningen är billig. ej brandfarlig, finns som standardgas hos alla gasleverantörer.


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices