Vätgasmetoden

Gasen / Säkerhet

Säkerhet

Gasen / Säkerhet

Det är en vanlig missuppfattning att vätgasens brandfarlighet skulle göra det omöjligt att använda den till läcksökning och täthetsprovning. Faktum är att vätgas bara är brandfarlig i koncentrationer mellan 4% - 75% i luft eller syre, och kan bara detonera i området mellan 18% - 60% i luft eller syre.

Genom att använda utspädd vätgas kan man undvika detta problem i sin helhet. Standardblandningar av vätgas/kvävgas är mycket vanliga som skyddsgaser vid svetsning.
Vätgas kan därför tryggt användas för täthetsprovning förutsatt att man använder rätt koncentration.
En lämplig koncentration är standardblandningen 5% vätgas / 95% kvävgas
, som finns som standardgas hos de flesta gasleverantörer. Priset är bara en bråkdel av priset för t.ex. helium.


Den femprocentiga blandningen är klassificerad som ej brandfarlig enligt ISO standard 10156. Denna standard beskriver inte bara hur gränser för brandfarlighet hos olika gasblandningar bestäms, utan även att vätgas/kvävgasblandningar innehållande mindre än 5,7% vätgas är ej brandfarliga, oavsett hur denna gasblandning i sin tur blandas med luft.Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices