Rapporter

Torra pumpar – ljudnivå

Torra pumpar – ljudnivå

Torra pumpar – ljudnivå

Torra pumpar - som namnet antyder - innehåller inget smörjmedel som dämpar bullret. Dessutom är deras mekaniska konstruktion annorlunda. Av de skälen har torra pumpar normalt en högre ljudnivå  än oljesmorda lamellpumpar med liknande pumphastighet och bastryck. Lägre ljudnivå kan på våra pumpar i ACP-serien uppnås på flera sätt: Genom användande av en ljuddämpare på pumpens avgassida, en ljuddämpande huv eller reglering av varvtalet.

Adixens "ES 25S" för ACP-serien tar bort bullret i samband med nedpumpningen på effektivt sätt. Du ansluter den direkt på pumpens avgasrör via en standard KF-fläns.

Om ljudnivån vid bastryck är den viktigaste frågan, kan man använda sig av en ljuddämpande huv. Beroende på modellen kan minskningar av ljudnivå uppnås upp till 10 dB (A). Detta är gränsen för Adixen passiva huv. Förses den ljuddämpande huven med fläkt blir oljudsreduceringen till och med bättre. Observera tillverkarens specifikationer för maximala omgivande temperatur när du använder en ljuddämpande huv. Högsta temperatur kan begränsas till 30° C. Självklart kan en ljuddämpare huv kan användas samtidigt.

En ytterligare möjlighet att minska bullernivån är variation av rotationshastigheten. Varvtalet regleras enkelt via pumpens kommunikationsport, härigenom minskar du även slitaget på pumpens rörliga delar!

Ett sista alternativ är att använda en buffertvolym. Efter evakueringen av buffertvolymen kan den mekaniska pumpen isoleras och stängas av. Detta fungerar naturligtvis bäst i applikationer utan gasflöde. Om trycket i buffertvolymen är övervakat kan den mekaniska pumpen startas om när trycket blir för högt.

Kontakta oss gärna för råd och tips i samband med frågor kring pumpens ljudvolym!


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices