Nyheter

Vätgasläcksökning uppskattas av US Environment Protection Agency (EPA)

Läcksökning med vätgas vid test av stora kylsystem på stormarknader

Vätgasläcksökning uppskattas av US Environment Protection Agency (EPA)

Läcksökning med vätgas kommer att spela en stor roll vid läcksökning av stora kylsystem på stormarknader.
Enligt US Environment Protection Agency EPA läcker 23% av all miljöfarlig kylmedia som används ut i atmosfären på grund av läckor. Lägg därtill att kylgaser ofta används som spårgaser vid läcksökning så tonar bilden av ett stort kostnads- och miljöproblem fram. Man fyller helt enkelt på bevisligen läckande kylsystem med MER kylgas för att på så vis kunna lokalisera läckor.  Att begränsa utsläppen av köldmedia till atmosfären är ett måste, och kylindustrin letar efter metoder att begränsa utsläppen till ett minimum. En undersökning som genomförts av Farm Fresh, USA, presenterades vid den nyligen avhållna konferensen Food Marketing Institute’s Energy & Technical Services Conference. Den påvisar en dramatisk sänkning av köldmediautsläpp om man vid läcksökning använder utspädd vätgas och Adixens vätgasläcksökare. Keilly Witman, chef på EPA’s Green Chill program, noterade att ”bevisen från Jon Perry’s Farm Fresh butiker tyder på att läcksökning med vätgas både kan användas och fungerar på fältet för att hitta läckor som annars missas. Det är viktigt att stormarknader har ett brett urval av verktyg att tillgå för att uppnå läckfria kylsystem.”


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices