Applikationer

Medicin & Läkemedel

Läkemedel

Adixen kan erbjuda ett stort produktutbud för att möta kraven hos applikationerna inom denna tekniskt krävande industri. Flera applikationsexempel från medicin- och läkemedelsindustrin finns här beskrivna för att demonstrera Adixens produktlösningar.

Frystorkning :

Inom frystorkningsindustrin är ett av de största problemen processövervakning och mer precist när man kan avsluta förtorkningen.

Som en lösning på problemet har Adixen utvecklat en specifik produkt för frystorkningsindustrin som följer amerikanska statens rekommendationer, plasmasensorn LYOTRACK. 

Adixens torra pumpar och fuktsensorn Lyotrack är produkter som är ledande i utvecklingen inom frystorkningsindustrin.

Pumplösningar

Oljesmorda lamellpumpar i PASCAL Serien

Rootsvakuumpumpar i RSV Serien

Stora torrpumpar i ACP 120 Serien

Läcksökning

ASM 182TD+ heliumläcksökare (ASM 182-192 Serien)

Tryckmätning och –kontroll:
Plasmasensorn Lyotrack för processövervakning och 2000 serien vakuumgivare.

Frystorkning

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices