Applikationer

Industri

Plasmarengöring

Alcatel Vacuum konstruerar och tillverkar produkter för nästan alla industriella vakuumapplikationer under namnet Adixen. Under varje tillämpningsområde finner du en lista med Adixenprodukter, var och en rekommenderad som den bästa lösningen i den valda tillämpningen avseende funktion, drift och support.

Ytbehandling och rengöring :

Ytbehandling och rengöring av kretskort görs i en plasmaprocess under lågt tryck. Processen kräver grovvakuumpumpar där fler och fler använder sig av de torra varianterna.

Flera Adixenprodukter är kompatibla med kraven från plasmarengöringsindustrin gällande prestanda, pålitlighet och servicemöjlighet.

Pumplösningar

PASCAL Serien
ACP Serien (G serien)

Tryckmätning och –kontroll:
2000 serien vakuumgivare.

Läcksökning

ASM 142 Serien
ASM182TD+ (ASM 182-192 Serien)

Ytbehandling och rengöring

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices