Applikationer

Industri

Lamptillverkning

Alcatel Vacuum konstruerar och tillverkar produkter för nästan alla industriella vakuumapplikationer under namnet Adixen. Under varje tillämpningsområde finner du en lista med Adixenprodukter, var och en rekommenderad som den bästa lösningen i den valda tillämpningen avseende funktion, drift och support.

Lamptillverkning :

Tillverkning av olika typer av lampor och glödlampor (HID, CCFL, neonrör, fluorescenserande lampor…) kräver vakuum i flera produktionssteg. Man kan använda både torra grovpumpar eller oljemsorda grovpumpar likaväl som turbomolekylära pumpar.  

Flera Adixenprodukter är kompatibla med lampindustrins krav gällande prestanda, pålitlighet och servicemöjlighet.

Pumplösningar

ACP Serien
PASCAL Serien
ATP Serien
Drytel serien
RSV Serien med rootspumpar.

Tryckmätning och –kontroll:
2000 serien vakuumgivare

Läcksökning

ASM 142 Serien
ASM Graph serien

Lamptillverkning

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices