Applikationer

Industri

Gasindustri

Alcatel Vacuum konstruerar och tillverkar produkter för nästan alla industriella vakuumapplikationer under namnet Adixen. Under varje tillämpningsområde finner du en lista med Adixenprodukter, var och en rekommenderad som den bästa lösningen i den valda tillämpningen avseende funktion, drift och support.

Rengöring och påfyllning :

Innan gasbehållare fylls på med ny, ren gas krävs det en process i vakuum för att kunna evakuera resterna av den gamla gasen. Läcksökning och tätkontroll av gasbehållare och –ledningar kan vara ett kritiskt steg för att försäkra sig om att gasen är ren och säker.

Flera Adixenprodukter är kompatibla med gasindustrins krav gällande prestanda, pålitlighet och servicemöjlighet.

Pumplösningar

PASCAL Serien
ACP Serien
ACP 120 Serien

Tryckmätning och –kontroll:
2000 serien vakuumgivare.

Läcksökning

ASM 142 Serien
ASM182TD+ (ASM 182-192 Serien)
AMG 12

Rengöring och påfyllning

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices