Applikationer

Industri

Fordonsindustri

Alcatel Vacuum konstruerar och tillverkar produkter för nästan alla industriella vakuumapplikationer under namnet Adixen. Under varje tillämpningsområde finner du en lista med Adixenprodukter, var och en rekommenderad som den bästa lösningen i den valda tillämpningen avseende funktion, drift och support.

Kontroll av vätskesystem :

Ett av de sista stegen i fordonstillverkning är vätskepåfyllning i de olika systemen (bromsar, AC etc). Denna process måste genomföras snabbt då den påverkar hela produktionstakten. Påfyllnad under vakuum är den snabbbaste lösningen och flera av Adixens läcksökare når upp till fordonsindustrins krav på prestanda, tillförlitlighet och underhåll. 

Pumplösningar

ACP Serien
PASCAL Serien (I/SD)


Tryckövervakning och mätning:
2000 serien vakuumgivare

Läcksökning

ASM 142 Serien
ASI 20 MD

Kontroll av vätskesystem

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices