Applikationer

Industri

Luftkonditionering och kyla

Alcatel Vacuum konstruerar och tillverkar produkter för nästan alla industriella vakuumapplikationer under namnet Adixen. Under varje tillämpningsområde finner du en lista med Adixenprodukter, var och en rekommenderad som den bästa lösningen i den valda tillämpningen avseende funktion, drift och support.

Påfyllning och tömning :

Påfyllnad och tömning av luftkonditioneringsapparater och delar (i produktions- och underhållssyfte) kräver en process i vakuum. Lamellpumpar fyllda med oljor som är anpassade för olika köldmedia används i stor utsträckning för denna applikation. Läcksökning av alla komponenter är en kritisk del i tillverkningsprocessen för att försäkra sig om att produkten uppnår rätt kvalitetskrav.

Flera av Adixens produkter är anpassade för luftkonditioneringsindustrins krav: 

Pumplösningar

Oljesmorda lamellpumpar i PASCAL Serien (-SD)

Tryckmätning och -kontroll:
2000 serien vakuumgivare (AP2004, ASD 2000)

Läcksökning

Vätgasläcksökare H2000 PLUS

Läcksökare för köldmedia AMG 12

Heliumläcksökare i ASM 142 Serien

Påfyllning och tömning

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices