Applikationer

Analytiska instrument & FoU

FoU

Alcatel Vacuum Technology kan erbjuda ett brett sortiment av vakuumpumpar och system konstruerade för att möta behoven som finns inom området för analytiska instrument och FoU.
Applikationsingenjörerna på Alcatel Vacuum Technology har möjlighet att samarbeta tillsammans med instrumenttillverkare för att skapa skräddarsydda, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar som ökar värdet på slutprodukten. Alcatel Vakuum Technology levererar till flera större forskningscentrum och universitet världen över.

Rymd / experimentella kammare :

Tillverkare av satelliter och raketer så väl som forskare använder sig av rymdsimulatorer med vakuum för att utveckla och testa sina produkter.

Alcatel Vacuum har allt från stora rootspumppaket för en första tömning av kammaren till magnetlagrade turbomolekylära pumpar för att upprätthålla högvakuum samt vakuummätare att övervaka trycket med. Vi kan också bistå med applikationsingenjörer för projektassistens.

De unika torrpumparna ACP Serien ger en partikelfri vakuummiljö och levererar konstant hög prestanda. Pumphastigheten spänner mellan 15m3/h och 40m3/h.

Oljesmorda lamellpumpar i PASCAL Serien som har en pumphasighet från 2m3/h till 63m3/h.

Turbomolekylära hybridpumpar i ATH Serien med hög kompression för lätta gaser och pumphastigheter mellan 30l/s och 300l/s

Heliumdetektorer i ASM 142 Serien ASM Graph serien är idealiska för tätkontroll av utrustning.

Drytel serien och kombinerar förpumpar med turbomolekylära pumpar och är lätta att använda med med en enda av/på-knapp.

2000 serien vakuumgivare kan mäta tryck från atmosfär ned till 10-11 mbar. Kombinationen av kristaller och heta katoder i givaren gör den till det perfekta instrumentet för krävande applikationer.

Rootspumpsystem kan snabbt evakuera stora volymer. En torr version finns också tillgänglig för att undvika förorening med kolväte.

ATH-M Serien med sina magnetlagrade turbopumpar har en hög tillförlitlighet och inget planerat lagerunderhåll.

Rymd / experimentella kammare

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices