Applikationer

Analytiska instrument & FoU

FoU

Alcatel Vacuum Technology kan erbjuda ett brett sortiment av vakuumpumpar och system konstruerade för att möta behoven som finns inom området för analytiska instrument och FoU.
Applikationsingenjörerna på Alcatel Vacuum Technology har möjlighet att samarbeta tillsammans med instrumenttillverkare för att skapa skräddarsydda, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar som ökar värdet på slutprodukten. Alcatel Vakuum Technology levererar till flera större forskningscentrum och universitet världen över.

Partikelacceleratorer :

Stora, vetenskapliga instrument som partikelacceleratorer kräver ett extremt högt vakuum för att vara effektiva. Alcatel Vacuum erbjuder ett stort utbud av produkter anpassade för fysikerernas krav. Från torra förpumpar, turbomolekylära pumpar, vakuumgivare till heliumläcksökare . Du kommer att hitta vad du behöver i Adixens utbud.

Den bärbara heliumläcksökaren ASM 310 är ett perfekt redskap för underhållsarbete på stora vakuumsystem.

Drytel serien kombinerar förpumpar med turbomolekylära pumpar och är lätta att använda med en enda av/på-knapp.

De unika torrpumparna i ACP Serien ger en partikelfri vakuummiljö och levererar konstant hög prestanda. Pumphastigheten spänner mellan 15m3/h och 40m3/h.

AMD Serien med torra membranpumpar har pumphastigheter mellan 1m3/h och 4m3/h.

2000 serien vakuumgivare kan mäta tryck från atmosfär ned till 10-11 mbar. Kombinationen av kristaller och heta katoder i givaren gör den till det perfekta instrumentet för krävande applikationer.

Rootspumpsystem kan snabbt evakuera stora volymer.

Oljesmorda lamellpumpar i PASCAL Serien som har en pumphasighet från 2m3/h till 63m3/h.

Turbomolekylära hybridpumpar i ATH Serien med hög kompression för lätta gaser och pumphastigheter mellan 30l/s och 300l/s

Partikelacceleratorer

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices