Applikationer

Analytiska instrument & FoU

Instrument

Alcatel Vacuum Technology kan erbjuda ett brett sortiment av vakuumpumpar och system konstruerade för att möta behoven som finns inom området för analytiska instrument och FoU.
Applikationsingenjörerna på Alcatel Vacuum Technology har möjlighet att samarbeta tillsammans med instrumenttillverkare för att skapa skräddarsydda, pålitliga och kostnadseffektiva lösningar som ökar värdet på slutprodukten. Alcatel Vakuum Technology levererar till flera större forskningscentrum och universitet världen över.

Surface area analysis :

De fysiska egenskaperna hos solida material är avgörande för många applikationer så som nanoteknologi, halvledarindustri, farmakologi, färg- och livsmedelsindustri, keramik och geologi.

Alcatel Vacuum har utvecklat flera högvakuum- och förpumpar för de här applikationerna: 

Torrpumparna i ACP Serien ger en partikelfri vakuummiljö och levererar konstant hög prestanda. Pumphastigheten spänner mellan 15m3/h och 40m3/h.

AMD Serien med torra membranpumpar har pumphastigheter mellan 1m3/h och 4m3/h.

Oljesmorda lamellpumpar i PASCAL Serien som har en pumphasighet från 2m3/h till 63m3/h.

Turbomolekylära hybridpumpar i ATH Serien med hög kompression för lätta gaser och pumphastigheter mellan 30l/s och 300l/s

Heliumdetektorer i ASM 142 Serien är idealiska för tätkontroll av utrustningen.

Vakuummätning och vakuumkontroll: 2000 serien vakuumgivare.


Surface area analysis

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices