Applikationer

Transport av vätska och gas

Tillverkning och underhåll

Transporter av vätskor och gaser innebär risker som exempelvis miljöföroreningar, förlorad vätska och inte minst fara för explosioner. Det bästa sättet att minimera dessa risker är en korrekt kontroll av transportsystemets kondition.
Adixens läcksökare för spårgas är det bästa alternativet för att upptäcka och lokalisera läckor på rörsystem. Även när rören är nergrävda gör vätgasens egenskaper att den tar sig upp genom jord, betong, våt asfalt, kullersten och tegel för att upptäckas av lämpligt instrument ovan jord.

Tillverkning och underhåll :

Vätgasmetoden är därför rekommenderad för tillverkning och underhåll av gasdistributionsnätverket, bensinstationer, gasledningar, vätskeledningar, behållare…

Det har även visat sig vara en ekonomisk vinst för många vattendistributörer, det ökande användandet av plaströr gör det traditionella läcksökandet med hjälp av akustik betydligt svårare.

 

LÄCKSÖKNING OCH TÄTKONTROLL MED VÄTGAS

9012XRS: Portabel och batteridriven, säker och effektiv – den här produkten kan upptäcka och lokalisera läckor med vätgas som spårgas. Enkel att använda och underhållsfri. Ett stort utbud av tillbehör gör instrumentet användbart för alla läcksökningsarbeten.

Om spårgasen helium är ett krav är ASM 142 Serien ett passande alternativ.

Tillverkning och underhåll

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices