Applikationer

Medicin

Medicin

Vid tillverkning av vissa medicinsktekniska produkter och förpackningar ställs rigorösa krav på kvalitetskontroller och täthetsprovning är ofta en integrerad del av kvalitetsprocessen. Täthetskontroller är en del av FoU-fasen men även under produktionen då de spelar stor roll vid slutinspektionen av den färdiga produkten.

Medicinska produkter :

Användandet av Adixens läcksökare med spårgas för att kontrollera tätheten hos medicinska produkter har blivit ett kvalitetsförbättrande alternativ till de mer traditionella metoderna.

Exempel på produkter att testa: implantat, proteser, katetrar, stomipåsar, optik, handskförpackningar, filter, förpackningar…

HELIUMLÄCKSÖKNING I VAKUUM

För ultrakänsliga tester som tex medicinska implantat, rekommenderar vi ASM 1002 heliumläcksökare som används för test på hermetiska komponenter såsom pacemakers, m.m.

LÄCKSÖKNING MED VÄTGAS SOM SPÅRGAS

H2000 PLUS: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns i flera olika modeller.

ILS500: Ett komplett system för täthetsprovning med vätgas. Den styr fixturen med anslutningar, evakuerar luft, trycksätter med spårgas, detekterar läckage, märker produkten och rapporterar statistik. Innehåller allt utom själva fixturen. Utan programmeringskunskaper kan man sätta upp sitt läcksökningssystem på mycket kort tid.

Medicinska produkter

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices