Applikationer

Luftkonditionering

Slutliga tester vid montering

Tillverkning av luftkonditioneringsapparatur är uppdelat i två olika steg: tillverkning av komponenter samt slutmontering av hela systemet.

Test vid slutmontering :

Exempel på produkter som testas är; kompletta luftkonditioneringsaggregat (från små apparater för hemmabruk till stora industriella system), samt portabla och väggmonterade luftkonditioneringsapparater.

Tätkontroll med vätgas eller helium görs oftast för att upptäcka läckor innan systemet fylls med kylgaser. Vid det sista steget i tillverkningsprocessen trycksätter man apparaten med kylgaser för att kontrollera prestandan på systemet. När väl kylgasen fyllts på, och systemet stängts, kontrollerar man förslutningen med en detektor som är känslig för själva kylgasen..   

LÄCKTEST MED SPÅRGAS FÖRE FYLLNING

H2000 PLUS: Säker och effektiv. Denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns som bords-, panel- och batteridriven modell.

ILS500: Ett komplett system för läcksökning, spårgashantering, fixturkontroll, m.m.. Avancerad teknologi som löser hela problemet med minimal kostnad för installation och igångkörning.

Om spårgasen helium är ett krav är läcksökarna i ASM 142 Serien ett passande alternativ.

LÄCKTEST EFTER FYLLNING

Läcksökare AMG 12 känner av själva köldmediet. Den använder sig av infraröd sensorteknologi och klarar de flesta köldmedia.

Test vid slutmontering

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices