Applikationer

Kylteknik

Slutliga tester vid montering

Den kyltekniska produktionsprocessen är tydligt uppdelat i två steg: tillverkning av komponenter och den slutliga monteringen av kylsystemen.

Slutliga tester vid montering :

Exempel på produkter som testas: ismaskiner, kylskåp, frysar, vatten/juicemaskiner etc

En tätkontroll med vätgas eller helium görs oftast för att upptäcka läckor innan systemet fylls med köldmedium. Vid det sista steget i tillverkningsprocessen fyller man aggregatet med köldmedium och testar att förslutningen blir tät.

 

 

LÄCKSÖKNING MED VÄTGAS FÖR KOMPONENTER, HALVFABRIKAT OCH SLUTTEST

H2000 PLUS: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns i flera olika modeller.

ILS500: Ett komplett system för täthetsprovning med vätgas. Den styr fixturen med anslutningar, evakuerar luft, trycksätter med spårgas, detekterar läckage, märker produkten och rapporterar statistik. Innehåller allt utom själva fixturen. Utan programmeringskunskaper kan man sätta upp sitt läcksökningssystem på mycket kort tid.

Om spårgasen helium är ett krav är ASM 142 Serien ett passande alternativ.

LÄCKSÖKNING VID SLUTLIGA TESTER

Snifferläcksökaren AMG 12 detekterar en rad olika köldmedier. Den är känslig och kostnadseffektiv. AMG 12 använder sig av infraröd sensorteknologi med god selektivitet.

Slutliga tester vid montering

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices