Applikationer

Förpackning

Förpackning

Nya förpackningsmaterial och nya produkter som ska packas ställer nya krav på läcksökning och tätkontroll. Läckage i förpackningar kan förkorta livslängden på den förpackade produkten och därför måste dessa kontrolleras rigoröst. Många tillverkare föredrar att kontrollera tätheten med spårgas såsom helium och vätgas eftersom metoden är torr, snabb, noggrann och icke-förstörande.

Förpackningsindustri :

Adixen kan erbjuda anpassade lösningar för läcksökning och tätkontroll av mat-, dryck-, medicin- och läkemedelsförpackningar.

Exempel på produkter att testa: kaffeförpackningar, förpackningar för drycker, barnmat, m.m.. Plastmuggar, förpackningsfilm, folie, pillerburkar, förpackningar av kirurgiska instrument, implantat, protesförpackningar, etc.

 

HELIUMLÄCKSÖKNING I VAKUUM

För ultrakänsliga tester, till exempel för medicinska implantat, rekommenderar vi ASM 1002 heliumläcksökare som tillåter tester av slutna komponenter.

LÄCKSÖKNING OCH TÄTKONTROLL MED VÄTGAS

H2000 PLUS: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns som bords-, panel- och batteridriven modell.

ILS500: Ett komplett system för täthetsprovning med vätgas. Den styr fixturen med anslutningar, evakuerar luft, trycksätter med spårgas, detekterar läckage, märker produkten och rapporterar statistik. Innehåller allt utom själva fixturen. Utan programmeringskunskaper kan man sätta upp sitt läcksökningssystem på mycket kort tid.

Förpackningsindustri

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices