Applikationer

Elektriska komponenter

Täthetsprovning

Isolatorer i elektriska komponenter påverkas negativt av fukt. Tätheten hos kapslingar är därmed kritisk för att maximera livslängden på komponenter som transformatorer, strömbrytare, åskledare, isolatorer och hermetiska reläer. Vätske- eller gaskylda generatorer är ett annat exempel där täthetsprovning är viktig. Även en rad andra elektriska komponenter som exempelvis batterier behöver vara täta för maximal säkerhet och prestanda.

Täthetsprovning :

Adixen har lång efterenhet av läcksökning och tätkontroll av elektriska komponenter och kan erbjuda den bästa och bredaste lösningen.

Exempel på komponenter att testa: transformatorer, strömbrytare, åskledare, isolatorer och hermetiska reläer.

 

TÄTKONTROLL MED HELIUM I VAKUUM

ASM 1002 idealisk för att kontrollera tätheten av slutna komponenter som exempelvis elektroniska reläer.

ASM 142 Serien eller ASM Graph Serien : En mångsidig produkt som kan användas enbart som den är eller tillsammans med ett industriellt testsystem.

LÄCKSÖKNING MED VÄTGAS SOM SPÅRGAS

H2000 PLUS: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns som bords-, panel- och batteridriven modell.

ILS500: Ett komplett system för Vätgasläcksökning, spårgashantering, fixturkontroll och testsekvens. Avancerad teknologi förberedd för att sättas på och användas direkt.

Täthetsprovning

Andra applikationsområden :

Länkade produkter :


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices