Applikationer

Vätgasenergi

Transport av vätgasenergi

Vid användning av vätgas som energikälla kan även små läckage vara farliga om läckande gas ackumuleras i slutna utrymmen. Täthetskraven blir därmed mycket hårda och behovet av effektiv läcksökning ökar. Detta kan gälla användning av bränsleceller såväl som förbränningsmotorer anpassade för vätgas. Andra applikationer är system för tillverkning, lagring och transport av vätgas.

Andra applikationsområden :

Transport :

Adixens känsliga och selektiva vätgasläcksökare har gjort det lätt att läcksöka med en ofarlig och flamsäker mix av vätgas i kvävgas. Att man också kan söka efter läckor i live-system underlättar arbetet ytterligare.

Exempel på produkter att testa: bränsleceller, bränslecellsystem, vätgasbilar, vätgaskompressorer etc

LÄCKSÖKNING MED VÄTGAS SOM SPÅRGAS

ASH 2000: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 5x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns som bords-, panel- och batteridriven modell.

EXTRIMA: Godkänd för Ex-klassad zon 0 enligt EU:s ATEX-direktiv, lätt att bära med sig, batteridriven, säker och effektiv – Denna produkt upptäcker och lokaliserar läckor med vätgas som spårgas utan något större undehållsarbete.

Transport
Länkade produkter :

Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Legal Notices