Applikationer

Energiproduktion

Underhåll av kraftstationer

Livslängden och effektiviteten hos ett kraftverk påverkas i hög grad av konditionen på ångkondensorn. Tätheten blir kritisk då den elektriska effekten och prestanda över lag påverkas kraftigt redan vid en tryckökning på bara några millibar.

Andra applikationsområden :

Energiproduktion :

Exempel på komponenter att testa: kondensorer, värmeväxlare, ångsystem, växelströmsgeneratorer, kylsystem etc

Trots att många olika metoder för läcksökning och tätkontroll finns tillgängliga så har vätgasmetoden bevisats vara den smidigaste, noggrannaste och mest repeterbara. Lägg till det att den har den bästa känsligheten och har snabbast ledtid för att lokalisera och mäta läckor.

 

LÄCKSÖKNING MED VÄTGAS FÖR KOMPONENTER, HALVFABRIKAT OCH SLUTTEST

ASH 2000: Säker och effektiv, denna produkt kan upptäcka, mäta och hitta läckor ned till 1x10E-7 mbarl/s med vätgas som spårgas. Den är underhållsfri och finns som bords-, panel- och batteridriven modell.

EXTRIMA: Godkänd för Ex-klassad zon 0 enligt EU:s ATEX-direktiv, lätt att bära med sig, batteridriven, säker och effektiv – Denna produkt upptäcker och lokaliserar läckor med vätgas som spårgas utan något större undehållsarbete.

Energiproduktion
Länkade produkter :

Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Legal Notices