Produkt

Turbopumpar

ATP Serien

Tillförlitliga turbopumpar med god prestanda

En version för varje behov
ATP-serien kan erbjuda pumphastigheter från 80 till 900 l/s med lågt sluttryck
Tre versioner:
• Standard
• ”C” för korrosiva applikationer
• ”HPC” för korrosiva applikationer och höga tryck

Inverterad dynamisk förslutning
Versionerna ”C” och ”HPC” har en inverterad dynamisk tätning som gör gassköljningen i korrosiva tillämpningar effektivare. Dessutom kan ”HPC”-versionen värmas upp till 65°C för att förhindra kondensation.

ACT kontrollenhet med flera olika  gränssnitt
ACT-kontrollerna optimerar styrning och övervakning av ATP-pumparna. Kontrollerna är utrustade med flera olika gränssnitt och är lätta att integrera i system.

Egenskaper
• Hög egen konduktans
• Låg rotationshastighet
• Klarar relativt stora partiklar

Fördelar 
• Robust och klarar av plötsliga chocker som luftinströmning eller stötar
• Mindre känslig för solida partiklar (utfällningar, föroreningar)

Applikationer
• Högvakuum
• Rymdsimulation
• Utfällningar
• Partikelacceleratorer
• Diverse fysikexperiment
• Jonkällor
• Ytanalysatorer
• Load-lock pumpning
• Elektronmikroskop
• RIE (reaktiv jonetsning)
• PVD (Physical Vapor Deposition)
• Jonimplantation

ATP Serien

Dokumentation :

Download now Ladda hem broschyr (ENG) Ladda hem
Read now Ladda hem produktblad (ENG) Ladda hem
Request a quotation Skicka en förfrågan Skicka

Relaterade applikationer :

Ytbeläggning
Ytbeläggning

Industri
Industri


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices