Miljö, Hälsa & Säkerhet

Miljöåtagande

Miljöåtagande

Alcatel Vacuum Technology har gjort stora framsteg med att reducera och återanvända avfall och förbrukningsvaror.

Vi har minskat det farliga avfall som genereras från våra fabriker samtidigt som vi har ökat produktionstakten. Detta har åstakommits genom att använda färre skadliga råmaterial samt genom en förbättring av våra processer. Alla våra behållare för kemikalier och oljor har numera ett skyddssystem för läckor.

År 2000 installerades ett destilleringssystem för vatten och sedan dess återvinner vi allt vatten som används i fabrikerna. Vi återvinner även metaller, papper, kartong, trä, oljor och armaturer.

Alcatel Vacuum Technology kommer även i fortsättningen stäva efter att tillverka produkter med miljön i åtanke genom att minimera avfall och återvinna när det är möjligt. Vi framställning av nya produkter följer vi RoHS samt företagets policy för minskad energiåtgång.

Dokumentation :

Download now WEEE information Ladda hem

Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices