Företaget

Kvalitet och miljö

Alcatel Vacuum Technology arbetar för bättre kvalitet och en bättre miljö

Kvalitet och miljö

Alcatel Vacuum Technology och Adixen Scandinavia respekterar sitt åtagande mot kund och respekterar miljön och är därför ISO 14001 / ISO 9001 certifierade. För dig som kund är detta en garanti att du har en partner som du kan räkna med.


Produkter som värnar om vår miljö
Vakuum är av naturen ”rent” men som vid all industriell verksamhet kan vakuumteknologi medföra viss påverkan på vår miljö, både vid produktion och vid bruk hos kund. Detta är något som vi aktivt arbetat med från första början, Alcatel Vacuum Technology följer globala riktlinjer för att utvärdera riskerna med utsläpp samt att minimera dessa risker. För att uppfylla detta är förståelse för våra kunders processer en mycket viktig del för att bli mer effektiv. Att kombinera miljöskydd med att spara både tid och pengar för våra kunder är målet vi strävar efter.

Reduceringsmål:
- Vatten och energikonsumtion
- Förorening och industriellt avfall
- Ljud och vibration

Utmaningar och mål:
Viljan att vara utmanande har gjort att vi har utvecklat marknadens första ”gröna” produkter, en serie torra pumpar som har:

- Lägsta energikonsumtionen
- Lägsta vattenkonsumtionen för nedkylning
- Låga underhållskostnader, låga ägandekostnader

Miljövänlig produktion
- Vattenrening och återvinning av destillationsutrustning
- Behandling av rengöringsmedel i torkningsprocess

ISO 9001 certifikat Download

Här finns vi

Försäljning

SWEDEN
Adixen Scandinavia
Andreas JOHANSSON (Vacuum Technology)
Niklas RENGFORS (Leak Detection)
Box 76 - SE-581 02 Linköping

SWEDEN
T 46 (0)13 35 59 00
F 46 (0)13 35 59 01


Kontakt

Service

SWEDEN
Adixen Scandinavia
Mats Hagström

Box 76 - SE-581 02 Linköping
SWEDEN
T 46 (0)13 35 59 05
F 46 (0)13 35 59 01


Kontakt


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices