Företaget

Halvledarindustrin

Alcatel Vacuum Technology inom halvledarindustrin

Halvledarindustrin

Alcatel Vacuum Technology har försett halvledarindustrin med pumpar och tillbehör i mer än 20 år och är idag en av de största leverantörerna av vakuumteknologi till halvledarindustrin.

Alla Adixenprodukter är designade för att möta halvledarindustrins mycket specifika krav; extrem pålitlighet, reducerade ljud- och vibrationsnivåer, låg energikonsumtion och hög genomströmning. Alcatel Vacuum Technology erbjuder Adixenlösningar för 200 mm, 300 mm samt andra format som krävs inom den ledande industrin.

Alcatel Vacuum Technology har framgångsrikt introducerat en ny, torr pumpserie för att uppfylla de senaste önskemålen från halvledar-, solcell-, och plattskärmsindustrin. Produktlinjen med magnetiskt leviterande turbopumpar, Maglev, är speciellt framtagna för etsningsprocesser och ytbeläggningsapplikationer.

Inom Alcatel Vacuum Technology finns en avdelning dedikerad till avancerade system vilken löser problem som hantering av både kiselplattor och avfall. Med både ISO 9001 och 14001 certifiering är Alcatel Vacuum Technology en pålitlig partner av service och support för halvledarindustrin. Alla Adixenprodukter garanteras dessutom vara av högsta kvalitet och tillverkade med största hänsyn till vår miljö.

Här finns vi

Försäljning

SWEDEN
Adixen Scandinavia
Andreas JOHANSSON (Vacuum Technology)
Niklas RENGFORS (Leak Detection)
Box 76 - SE-581 02 Linköping

SWEDEN
T 46 (0)13 35 59 00
F 46 (0)13 35 59 01


Kontakt

Service

SWEDEN
Adixen Scandinavia
Mats Hagström

Box 76 - SE-581 02 Linköping
SWEDEN
T 46 (0)13 35 59 05
F 46 (0)13 35 59 01


Kontakt


Överst på sidan
 

Kontakta oss Företaget Nyheter Event Site map Nyhetsbrev  


Välj hemsida :

Adixen Worldwide | Adixen China | Adixen Germany | Adixen France | Adixen India | Adixen Italy | Adixen Japan
Adixen Korea | Adixen Netherlands | Adixen Taiwan | Adixen UK | Adixen USA | Adixen Singapore
Copyright © 2010 Alcatel Vacuum Technology. All right reserved Legal Notices